Archive for August, 2011

painter

“Wszyscy chcą rozumieć malarstwo; dlaczego nie próbują rozumieć śpiewu ptaków?” – Pablo Ruiz Picasso

“Everyone wants to understand painting. Why don’t they try to understand the song of the birds?” – Pablo Ruiz Picasso

Advertisements